Ruben Marissen & Djoke NeutelDe gedachte achter caRDs shop

Deze webshop is ontstaan vanuit de wens om Ruben te ondersteunen in zijn werk in Roemenië. Hij werkt daar als hulpverlener op vrijwillige basis voor Stichting Care Foundation. Ruben is voor zijn levensonderhoud en projectkosten afhankelijk van een sponsorkring. Het "kaartenproject" zoals wij het eerst zelf noemden is bedacht door Djoke Neutel. Allereerst vanuit de wens om structureel een inkomstenbron te generen voor Ruben zijn werk in Roemenië.

Hieronder ziet u een samenvatting van het werk wat Ruben reeds doet in Roemenië.
Dit werk zullen Djoke & Ruben na hun trouwen in juni 2017 gezamenlijk voortzetten.

programextrascolar_fotoProgram Extrascolar!

We hebben een programma ontwikkeld waarin we op een uitdagende, speelse en passende manier de schoolgaande kinderen extra lessen willen bieden. Op deze manier kunnen kinderen beter meekomen op school. We gebruiken een methode ontwikkelt door Stichting Laleaua (Târnăveni) die speciaal is gemaakt voor deze specifieke doelgroep. Daarnaast geven we de kinderen les op algemeen gebied. Je kunt hierbij denken aan (voor ons) simpele zaken als kleuren, vormen, motoriek, enzovoort. Ook is er aandacht voor sociale omgang. Daarnaast geven we Engels en hopen we ergens dit seizoen ook te starten met Roemeense en Hongaarse les.

gezinsbegeleiding_fotoGezinsbegeleiding

Sinds de start van het project Chinari is er aandacht voor gezinsbegeleiding. Zaken waarin Ruben gezinnen begeleidt zijn onder andere; hulp bij het aanvragen van uitkeringen, zoeken van werk of het oplossen van belemmeringen om bijvoorbeeld kinderen naar school te sturen. Daarnaast is er altijd ruimte voor een goed gesprek, aandacht voor het moraal in een gezin. Kortom; we proberen door aanwezig en onder de mensen te zijn problemen of belemmeringen te signaleren en deze weg te nemen.

evangelisatie_fotoEvangelisatie

Ook het verspreiden van Het Evangelie is een speerpunt van ons. In al onze programma's kunt u dit aspect terugvinden. Samen bidden tijdens het Program Extrascolar, het aanhalen van God en Zijn Woord tijdens gezinsgesprekken, bidden bij mensen thuis en natuurlijk de evangelisatie-reizen tijdens de zomer. Daarnaast hopen we dit of volgend seizoen samen te gaan beginnen met het aanbieden van een kleuter bijbelclub. Een soort vakantiebijbelclub waar kinderen wekelijks komen om een bijbelverhaal te horen en te bespreken en dat met een leuke activiteit.

medisch_fotoGezondheid

Ook op medisch gebied geven we ondersteuning aan de mensen in Chinari. Het is voor mensen in Chinari mogelijk om bij ons te komen met een medisch recept dat ze niet zelf kunnen betalen. Indien wij het noodzakelijk achten zullen we hen hierin bijstaan. Ook als mensen dokters- of ziekenhuisbezoeken moeten afleggen waar ze mijn hulp bij nodig hebben staan we klaar. We kijken altijd eerst of de persoon in kwestie het zelfstandig kan oplossen. Indien dit niet het geval is zal ik bijvoorbeeld mee gaan naar het ziekenhuis of de dokter. Voor de Roma zijn deze bezoeken vaak lastig omdat ze geen vervoer hebben, ze niet kunnen lezen en schrijven, omdat doktoren ze vaak niet serieus nemen en dus niet eens de moeite nemen om zaken uit te leggen. Voor de medische ondersteuning ben ik verantwoordelijk samen met mijn collega Leon van onze Stichting Care Foundation. Hij werkt echter in Târnăveni en het overleg is vooral telefonisch.